12:STUDIO
 
Vintern 2018 tog jag över Signe Persson Melins verkstad på Östra Stallmästargatan 12. Här arbetade jag som drejare och assistent under åren 2000-2005. Nu växer så sakta ett nytt kapitel fram, med nya arbetsplatser för konstnärligt och keramiskt skapande. Delar av lokalen disponeras av Lena Ignestam, bildkonstnär och skulptör.
 
Verkstaden skapar nya möjligheter parallellt med min tidigare verksamhet. Här finns rum för en tillfällig projektarbetsplats, vi kan ta emot grupper för kurser och prova-på-upplevelser. Så småningom kan det bli visningar av mindre utställningar. Men först och främst är det en plats för skapande arbete.
 
 
 
     
Tillsammans med Signe i verkstaden 2002Just då arbetade vi med altartavla,
dopfunt och altarkärl till Trönö nya kyrka. Foto: Åke Hedström