llustration: Linus Mannervik
 
DEFINE/REFINE: Skånsk lera – material, arkitektur och hantverk
 
2020 inledde jag och arkitekt Gunilla Svensson ett samarbete som ett av fem utvalda team i utställningen Define/Refine - critical regionalism in a southern Sweden perspective. Projektet syftade till praktisk tillämpning av begreppet "kritisk regionalism" inom samtida arkitektur. Våren 2021 fick vi stipendium från Sten K Johnsons stiftelse för att kunna tillverka provmurar i skala 1:1 med våra nya tegelformat. Provmurarna uppfördes och visades på Arkitekthögskolan i Lund under vintern 2021/2022. Konceptet är nu under utveckling som mönsterskyddat varumärke.

Vårt förslag "Skånsk lera, material, arkitektur och hantverk" presenterades inledningsvis hösten 2020 i utställningen Define/Refine på Form/Design Center i Malmö. Med utgångspunkt i de lokala leror och tegel som i hög grad har präglat skånsk bebyggelse genom tiderna, presenterade vi prototyper av vår nytolkning av tegel som fasadmaterial. Våra olika snedskurna stenar kan kombineras på en mängd olika sätt och möjliggör en helt ny typ av mönstermurning som även utnyttjar fogen som dekorativ detalj, beroende på hur stenarna kombineras, vänds och vrids. Vi visade även tegelplattor i olika storlekar och mönster som också kan kombineras i ett rationellt beklädnadssystem på valfri stomme. 
 
 
Utställiningsproducent: Sveriges Arkitekter och Form/Design Center. Visning av utställningen/video.
 
Artikel i tidskriften FORM 4-5/2020 av Carolina Söderholm.
 
 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
 
LJUDVERK:
Teglets minne - S:t Petri kyrka 700 år