Keramiker i Malmö

Keramiker i Malmö

Pernilla Norrman arbetar som studiokeramiker i Malmö sedan 2001. Genom sitt konstnärskap har hon en särskild relation till skånsk tegeltradition och gräver själv lera som hon utforskar i olika typer av projekt. Med bred keramisk erfarenhet genomför hon också olika typer av samarbeten och uppdrag.

Just nu

1.Pernilla Norrman Horns tegelbruk formtegel foto Pietertenhoopen

Arbetsvistelse på Horns tegelbruk

Under sommaren 2023 genomförde Pernilla en arbetsvistelse på Horns tegelbruk för och lära sig hantverket och arbeta med ett eget utvecklingsprojekt. Projektet fortsätter 2024.

Banner bred

Deltar i Craft Days 2024

Den 2-5 maj deltar Pernilla i pop-up utställningen Travelling Through Craft  i Garaget på Konstepedemin tillsammans med fem kollegor i Swedish Material Makers – Eva Zethreaus, Sonja Ekman, Linnea Blomgren, Irina My och Jonas Rooth. 

Keramiken

bild 10a keramiker i Malmö, keramik verkstad krukmakare mästarbrev.160516_bb_0494_keramiker_PernillaNorrman

Lera, kunskap och konstnärskap

Pernilla arbetar med olika typer av keramik, olika leror ger olika uttryck. Stengodsleran blir till bruksföremål och den lokalt hämtade leran bjuder in till en mer personlig gestaltning.

utställning Ystads konstmuseum tegel lokal lera keramik konst ceramic art local clay ceramicist artist skåne sweden pernilla norrman

Portfolio unika verk och utställningar

Pernillas arbete med en lokal tegellera pågår sendan drygt 20 år. Berättelsen om materialet och platsen där hon själv gräver upp leran, löper som en röd tråd genom hennes verk och  konstnärskap.

I mitt arbete omfamnar jag keramikens universella hantverkstradition och tar mig samtidigt friheten att skapa min helt egen värld av lera.