UTVECKLING: Byggkeramik på Horns tegelbruk

Under sommaren genomförde Pernilla en arbetsvistelse hos Jenny och Andreas Lorenzon på Horns tegelbruk. Fokus var ett eget utvecklingsprojekt med formtegel, men redan förra sommaren var hon där för att arbeta i tillverkningen och lära sig hantverket med att handslå bland annat golvtegel som tegelbruket producerar. Under den regniga veckan i juli kom även Tidningen Hemslöjd dit för att göra ett reportage. Läs Petter Eklunds reportage i nummer 5:2023, fotograf Pieter ten Hoopen tog bilderna ovan.

Horns tegelbruk ligger strax norr om Skövde. Här tillverkas fortfarande tegel på samma sätt som för hundra år sedan, från vår till höst. Leran hämtas runt hörnet och all produktion hanteras och packas för hand i den stora flamugnen som eldas med ved en gång per år.  Pernilla besökte bruket första gången 2002 för att delta i en bränning. Hon fick då också lägga med några föremål högst upp på tegelstacken i ugnen, där särskilt mycket aska samlas. Mellan 30-40 kubik ved skyfflas in i ugnen under närmare tre dygn innan topptemperaturen  1010 grader är uppnådd. Därefter svalnar ugnen sakta under flera veckor innan den kan öppnas. Resultatet den gången gav mersmak och följdes av flera resor 2003 och 2004.

2020 återupptogs kontakten med bruket för att låta dem producera en provserie med Trapell-stenar, ett nytt formtegel koncept under utveckling i samarbete med Gunilla Svensson.  2022 och 2023 kom Pernilla tillbaka för att utforska möjligheter gestaltning med formtegel med utgångspunkt i brukets produktionteknik. Arbetet är under utveckling 2023-2024.


Nedan ett par verk av Pernilla från 2003- 2004 som är brända i Horns tegelugn.

Keramiker pernilla norrman, Malmö, platta med ristad ornamntik, tegel lokal lera keramik konst. Tile with onaments, white slip ceramic art local clay ceramicist artist skåne sweden
Keramiker Pernilla Norrman, modellerat skrin med ornamentik i relief, tegel lokal lera keramik konst. Modeled Casket, ornaments, ceramic art local wild clay ceramicist artist skåne sweden