UTVECKLING: Trapell – ett nytt formtegel under utveckling

Våren 2021 startade utvecklingsprojektet Trapell med bidrag från Sten K Johnsons stiftelse för att producera provmurar i skala 1:1 med det nya tegelkonceptet. Provmurarna uppfördes och visades på Arkitekthögskolan i Lund och i utställningen Skala 1:1 på Sofiero i Helsingborg. Trapell formtegel är under utveckling som mönsterskyddat varumärke.