SR /FILOSOFISKA RUMMET: Handen och tanken

Hösten 2016 kom en inbjudan att medverka i filosofiska rummet med inspelning i verkstaden på Helmfeltsgatan 8. Sedan utrustningen och alla medverkande baxats in på liten yta började radiosamtalet ”Handen och tanken – om handens betydelse i vår visuellt fixerade värld”. Handkirurg Göran Lundborg och hemslöjdskonsulent Niclas Flink och Pernilla Norrman bidrog med olika infallsvinklar, kunskap och erfarenhet.

Länk till programmet: https://sverigesradio.se/avsnitt/821611

Samtalsledare: Lars Mogensen. Producent: Thomas Lunderqvist, Lokatt Produktion.