SWEDISH MATERIAL MAKERS

Swedish Material Makers är en grupp konsthantverkare som tillsammans genomför internationella utställningar och konstnärsutbyten på professionell nivå sedan 2010. Närmast medverkar vi på Grassi Messe i Leipzig, den 19-22 oktober 2023. Vår erfarenhet är att konsthantverkets praktik stärks genom personliga möten där en direkt dialog kan utvecklas kring villkoren för professionellt utövande baserat i olika material: keramik, glas, textil och metall / smycken. Som grupp representerar vi också olika generationer och utbildningsbakgrund. Besök SWEMM hemsida.