FILM / UTSTÄLLNING: Känslan av att leran ligger fast

På höjden omgiven av en tät skog ligger den vattenfyllda lertäkten som togs i bruk 1862. Endast den som vet kan ana spåren efter ett av de många tegelbruk som funnits i Skåne. Det som började med ett keramiskt intresse för den järnhaltiga naturleran två decennier sedan, har över åren utvecklats till ett konstnärligt projekt där kroppens erfarenhet av att gräva och arbeta med leran kommit allt mer i centrum.

Känslan av att leran ligger fast är en film och en utställning med samma namn. Det är också ett försök att summera ett mångårigt arbete med att gräva upp lera i samma lertäkt under närmare tjugo år. Resultatet är en 14 minuter lång film producerad av och med Pernilla Norrman i nära samarbete med Terese Mörnvik. Filmen tecknar en keramikers personliga reflektion om platsens lera, samhälle och existens. Filmen premiärvisades som ett verk i utställningen med samma namn på Ystads Konstmuseum vintern 2017/18 och i en retrospektiv presentation av min keramik på Trelleborgsmuseum hösten 2018.

Översättning av filmens speakertext, subtitels till engelska: Linda Soondra

Filmens visades tillsammans med de keramiska objekten, alla gjorda av lera och tegel från samma plats. Vill du se filmen, kontakta Pernilla!

Filmprojektets händelser

Film och projektdokumentationen används i undervisningen (ht/21) på HDK Valand, Göteborgs universitet.

Film och projektdokumentationen används i undervisningen (vt/20) kursen Visualitet och offenliga rum, Malmö Universitet.

Filmen visas i samband med ett föredrag på Domkyrkoforum, Att beröra och bli berörd, arrangerat av S:t Lukasstiftelsen i Lund.

Filmen visas i separatutställningen Lera och tegel/Teglets minne, S:t Petri kyrkas jubileum 700 år

Filmen visas som en del i utställningen Arbete/existens på Konsthallen Meken, 2019

Film och projektdokumentationen används i undervisningen (vt/19) på Masterprogrammet CRAFT!, Konstfack

Känslan av att leran ligger fast (film och keramiskt verk) är inköpt till Ystads konstmuseums samling 2018

Specialvisning med mingel och efterprat på biograf Panora i Malmö, i samarbete med Kostrfilm (The Bear) och Film i Skåne, 5/12 2018

Filmen är nominerad och visas under Uppsala Internationella kortfilmsfestival 2018, 22-28/10 2018

Känslan av att leran ligger fast visas i retrospektiv separatutställning på Trelleborgs museum 1/9 – 4/11 2018

Filmen presenteras som en del av programmet under Tallin Design festival, på Balti jaama den 15/9 2018

Filmen presenteras som en del av programmet under seminariet Beyond the Object, Uppsala konstmuseum – ett arrangemang av SLAM

’I rely on the clay being solid’  visas under den internationella filmfestivalen Real to Reel/CRAFT 2018,Picturehouse Central, London i samverkan med CraftsCouncil UK, Crafts magasine under London Craft Week.

Känslan av att leran ligger fast visas i en separatutställning på Form/Design Center i Malmö 17/2 -18/3

Premiär för filmen genom utställningen med samma namn, separatutställning på Ystads konstmuseum, 2/12 2017 – 28/1 2018