LJUDVERK: Teglets minne, S:t Petri kyrka jubileumsfirande 700 år

S:t Petri kyrka är Malmös äldsta byggnad, uppförd under 1200-talet i handslaget tegel från lokal lera i Malmö. Under medeltiden fanns sju producerande tegelgårdar i Malmö. Ljudverket som producerades som en del av jubileet installerades i den medeltida kyrkomuren som en påminnelse om platsens och byggnadens historia. Ljudbilden återspeglade och skapade en auditiv närvaro av hantverk, kropp och materialitet i det offentliga rummet.

Teglets minne är ett 4 minuter långt ljudverk som loopade från två olika ljudkällor dolda i kyrkans murvek. Under oktober 2019 tonade ljudbilden i gaturummet intill kyrkan: lerans bearbetning, handslagning av tegel, flamugnens bränning, byggljud från stackande och murning med tegel. Ljudverket är baserat på egen projektresearch och ljudupptagning, med ljudmix och installation i samarbete med Soundbread/Henrik Meierkord och Samir Dounas. Inne i kyrkan visades parallellt utställningen Lera och tegel med mina keramiska verk och filmverket Känslan av att leran ligger fast.

Projektet genomfördes som en del av S:t Petri kyrkas 700 års jubileum och gallerinatten. Verket producerades med stöd från Svenska kyrkan och Malmö planterings och försköningsförening.