PROJEKT: Skånsk lera – material, arkitektur och hantverk

Pernilla Norrman och arkitekt Gunilla Svensson bjöds 2020 in som ett av fem utvalda team i utställningen Define/Refine – critical regionalism in a southern Sweden perspective. Projektet syftade till praktisk tillämpning av begreppet ”kritisk regionalism” inom samtida arkitektur.

Vårt förslag ”Skånsk lera, material, arkitektur och hantverk” presenterades inledningsvis hösten 2020 i utställningsprojektet Define/Refine på Form/Design Center i Malmö. Vi presenterade prototyper av vår nytolkning av tegel som fasadmaterial, med utgångspunkt i att lokala leror och lokalt producerat tegel i hög grad har präglat skånsk bebyggelse genom tiderna. Vårt formtegel Trapell är ett koncept med snedskurna stenar kan kombineras på en mängd olika sätt och som möjliggör en helt ny typ av mönstermurning som utnyttjar fogen som dekorativ detalj, beroende på hur stenarna kombineras, vänds och vrids. Vi visade även tegelplattor i olika storlekar och mönster som också kan kombineras i ett rationellt beklädnadssystem på valfri stomme.

Läs mer i katalogen och ta del av en digital visning av utställningen: www.formdesigncenter.com/en/exhibition

Artikel i tidskriften FORM 4-5/2020 av Carolina Söderholm.

Utställningsproducent:

Sveriges Arkitekter och Form/Design Center.